Zorgkluis heeft haar PGO gecertificeerd!

App ontwikkelingen

Zorgkluis B.V. heeft de MedischeKluis en Bijnier app ontwikkeld.

De MedischeKluis, waarmee patiënten zelf de beschikking krijgen over een eigen compleet en actueel medicatiedossier is de opvolger van de iPMD app (intelligent Persoonlijk Medisch Dossier) die in 2016 in Friesland is uitgetest. In de iPMD app worden de medicatieverstrekking gegevens via het Landelijk Schakelpunt ophaalt uit het ICT-systeem van de apotheek en op de smartphone zet.

De MedischeKluis app biedt dezelfde functies, maar de communicatie met de zorgverlenersystemen loopt dan conform het Medmij afsprakenstelsel. Voor meer informatie over de werking zie www.medischekluis.nl 

Voor meer informatie over MedMij zie www.medmij.nl

In 2017 is in samenwerking met BijnierNet en het Radboudumc de Bijnier app ontwikkeld. Met deze app kan de patiënt zijn medische gegevens vanuit het EPIC systeem downloaden op zijn smartphone (Apple en Android).

De Bijnier app biedt patiënten een hulpmiddel om eenvoudig eigen medische gegevens te downloaden uit het ziekenhuis en te laten zien aan een andere hulpverlener dan de eigen endocrinoloog. De app helpt ambulanceverpleegkundigen en medewerkers van de SEH in tijd van nood direct aan levensreddende medische gegevens: “deze patiënt is van hydrocortison afhankelijk”.

Ook zijn er in deze app filmpjes en documentatie opgenomen in meerdere talen, ter ondersteuning van hulpverleners bij eventuele noodgevallen.
Voor meer informatie zie www.bijnierapp.nl

MedischeKluis

Met de MedischeKluis app kunnen                                        patiënten medicatie-informatie opvragen uit de huisarts-, ziekenhuis-, apotheeksystemen en laboratoria en opslaan in de app. Hierdoor heeft de patiënt zijn medicatiegegevens altijd actueel en kan de zorgverlener ervan uitgaan dat deze gegevens kloppen.

Bijnier App

De Bijnier app is de eerste actieve vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving, die betrouwbaar en veilig medische informatie van en over de patiënt beschikbaar stelt. Ook de Bijnier app past in het kader dat het programma Medmij ontwikkelt.

Beide apps sluiten aan bij de maatschappelijke trend dat patiënten zelf meer invloed uitoefenen op hun gezondheid en het zorgproces.

Je apotheek altijd bij de hand

en actief aan de slag met je eigen medicatiegegevens.